Aktuellt

 • 2016-08-22

  Ny elsäkerhetslag

  Riksdagen har tagit beslut om en ny elsäkerhetslag. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.

 • 2016-08-16

  Studenter kan gå miste om bostadsbidrag

  Viktigt att student anmäler flytt till studieorten. Annars finns det en risk att studenten går miste om både förmåner och rättigheter.

 • 2016-07-27

  Bolånen tappade fart i juni

  Den totala utlåningen till hushållen fortsatte att öka i juni men bostadslånen minskade för första gången på fyra år.

 • 2016-07-25

  Många blir lurade vid andrahandsuthyrning

  Ockerhyror och budgivningar. Andrahandsmarknaden är tuff och man kan lätt bli lurad - men det finns sätt att undvika det.