Jag blev lovad av en mäklare att få köpa ett hus. Nu har en annan spekulant fått köpa det. Kan jag kräva att få köpa huset?

Aktuellt