Jag ska köpa bostad och har hört att jag har undersökningsplikt. Vad innebär det?

 • 2016-04-26

  Därför räcker bostäderna inte till

  Åtta av tio svenskar bor i en kommun där det råder bostadsbrist, en siffra som ökat kraftigt de senaste åren.

 • 2016-04-21

  Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

  Regeringen ger kommuner byggbonus för bostadsbyggande.

 • 2016-04-18

  Bostadsministern avgår

  Idag tillkännagav regeringen att statsrådet Mehmet Kaplan, Näringsdepartementet med ansvar för bostads, stadsutveckling och IT-frågor, avgår.

 • 2016-04-12

  Boende till en rimlig kostnad

  Hushållens inkomster har ökat mer än boendeutgifterna de senaste åren. Men det gäller för genomsnittshushållet och inte för de som har de lägsta inkomsterna.