Vilka handlingar ska en byggherre lämna in inför ett tekniskt samråd