Är det lämpligt att ge startbesked innan laga kraft? Ger inte det en okejsignal till kunden? Vad händer då om sakägarna inte låter sig delges, kan då aldrig ärendet vinna laga kraft, eller när ger man sig?