Jag har anlitat en hantverkare för att renovera mitt badrum. Vi kom överens om vad som skulle göras och hur mycket jag skulle betala. Nu har hantverkaren gjort mer arbete än vad vi bestämt och vill att jag ska betala ett högre pris. Får det gå till så?

 • 2015-01-14

  Radonbidraget har avslutats

  Enligt ett beslut från regeringen avslutas bidraget för radonsanering. Bidraget upphörde att gälla vid årsskiftet 2014/2015.

 • 2015-01-14

  Förbered dig för el- och värmeavbrott

  Energimyndigheten har sammanställt en lista på tips hur du kan förbereda dig för kommande el- eller värmeavbrott.

 • 2015-01-08

  Ökad oro på bomarknaden 2015

  Priserna och utbudet på bostadsmarknaden bedöms förbli oförändrade under första kvartalet av 2015. Men den allmänna oron och försiktigheten har också ökat markant.