Hantverkstjänster åter i klagomålstoppen

Hantverkstjänster är fortfarande det vanligaste konsumentproblemet. Det visar färsk statistik som Konsumentverket har tagit fram. Ett rykande färskt informationsmaterial sprids samtidigt för att hjälpa både konsumenter och hantverkare till en bättre affärsrelation.

För sjätte året i rad ligger boendefrågor i topp i Konsumentverkets årliga sammanställning över klagomål till landets konsumentvägledningar. Mätningarna började 2005 och boendefrågorna har ständigt legat i topp.

Av de totalt 93 320* konsumentklagomålen från 2010 handlade 20 135 om boende, det vill säga drygt 20 procent. Mer än hälften av dessa klagomål handlar om hantverkstjänster. Övriga stora problembranscher är fordon och transporter samt telefoni- och internettjänster.

Klagomålen på hantverkstjänster handlar många gånger om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet. Därför är det bästa rådet att alltid avtala om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång.
– Ett skriftligt avtal minskar risken för missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd, säger Eva Moberg som är boendeexpert på Konsumentverket.

Hantverkstjänster återkommer i klagomålsstatistiken och därför har Konsumentverket tagit fram ett nytt material som hjälper konsumenten i kontakten med hantverkaren. Det nya materialet innehåller handfasta råd om vad konsumenten ska tänka på. Ofta handlar det om stora investeringar och då vill man känna sig trygg och säker på att det blir ett bra resultat.

*Totalsiffran över klagomål är inget exakt mått på konsumenternas problem eftersom 64 av landets 290 kommuner inte ingår i statistiken. Siffrorna från Konsument Göteborg ingår inte heller i sammanställningen eftersom deras kategorier inte sammanfaller med verkets.

Hela klagomålsstatistiken finns i rutan till höger. Kontakta respektive konsumentvägledning för närmare information om statistik på lokal nivå.
 
Kontaktpersoner:
Eva Moberg, Konsumentverket, tel 054-19 40 41
Frågor kring statistikuppgifter: Eric Eklund, Konsumentverket, tel 054-19 41 61

 

Senast granskad: 2011-01-24 Informationsansvarig:
Konsumentverket