Så får du säker belysning i juletid

Försäljningen av juleljus, både för användning inne och utomhus, ökar så här års. Var tredje belysning som Elsäkerhetsverket har granskat får inte säljas vidare. Så här undviker du de vanligaste misstagen.

De vanligaste skälen till försäljningsförbuden på julbelysning är att det saknas dokumentation och märkning. Det ska till exempel finnas en bruksanvisning på svenska. Ett annat vanligt skäl till försäljningsförbud är att kabeln är för tunn, vilket innebär en risk för överbelastning och brandfara.

CE-märkning

Produkten måste vara CE-märkt, det betyder att tillverkaren intygat att de följer dagens säkerhetskrav. En omärkt produkt kan göra att du använder fel sorts lampa. Då kan det bli så varmt att det kan börja brinna i eventuellt brandfarligt material som finns i närheten.

Belysning utomhus

Ska produkten användas utomhus måste den också vara IP-klassad. IP, International Protection, är en klassificering som talar om hur mycket produkten tål. IP 44 betyder till exempel att belysningen har skydd mot väta och kan användas utomhus.

Att använda en ljusslinga som är avsedd för inomhusbruk till granen utomhus kan också vara livsfarligt. Slingan tål inte vatten och kyla. Isoleringen klarar inte heller av det svenska klimatet och spänningsförande ledningar kan därför blottas när skyddshöljet går sönder. Kommer du i kontakt med dessa ledningar kan du få en elchock, som kan leda till döden.

Det är du som bostadsägare som ansvarar för starkströmsanläggning. Du ska se till att de elinstallationer och produkter som används är i gott skick och korrekt använda.

Mer om julbelysning i pressmeddelandet från Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket vägleder dig också i hur du fixar säker julbelysning

Senast granskad: 2011-11-21 Informationsansvarig:
Boverket