Liten ökning för huspriserna

Småhuspriserna har stigit med en procent under senaste tre månadersperioden jämfört med den föregående tremånadersperioden. Men några län går mot trenden.

I fyra län går det däremot att se fallande priser. Mest föll priserna på Gotland där det går att se en nedgång med sex procent. Priserna sjönk även i Värmland, Västerbotten och i Kronobergs län. För Storstadsregionerna var det en prisökning mellan en till två procent, visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Medelpriset 1,8 miljoner

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet är 1,8 miljoner kronor under perioden september – november.

Senast granskad: 2009-12-17 Informationsansvarig:
Boverket