Bygga Attefallshus, friggebod, pool eller inglasad veranda

Att bygga en friggebod, pool eller inglasad veranda kan kräva kunskaper inom en rad områden. Tänk på att du kan behöva bygglov även för mindre åtgärder. Byggande av ett så kallat Attefallshus, som generellt inte kräver bygglov, kräver en anmälan till byggnadsnämnden. Kommunen kan också i vissa fall föreskriva krav på bygglov för Attefallshus i detaljplan. 

När du gör mindre byggnationer kan du behöva hjälp med kompetens inom flera områden. Vilken kompetens du behöver anlita beror på vad du ska göra. Sakkunniga finns inom alla områden, till exempel arkitektur, byggnadskonstuktion, VVS och el. Beroende på projektets omfattning och om du bygger själv eller anlitar hantverkare uppstår olika behov. Du bör bland annat tänka på frågor som stabilitet, brandsäkerhet, energihushållning och tillgänglighet.

Få hjälp med din ansökan och anmälan

Om du är osäker på om du behöver bygglov eller anmälan för något du planerar att bygga, bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få klart besked. Ansökan om bygglov och anmälan ska ske skriftligen till byggnadsnämnden. Vanligtvis vill nämnden att du sänder in en ansökningsblankett och byggnadsritningar.

Även om en åtgärd endast kräver anmälan får åtgärden inte vidtas förrän byggnadsnämnden meddelat startbesked. Kravet på startbesked gäller även bygglovspliktiga åtgärder.

Senast granskad: 2017-01-30 Informationsansvarig:
Boverket