Bygga eller renovera badrum, gästtoalett eller tvättstuga

När du ska renovera badrum och andra våtutrymmen finns det mycket att tänka på. Allt ifrån att du inte ska halka på det våta golvet, att fukt och vatten inte skadar byggnaden och att rummet blir tillgängligt för äldre och handikappade.

Badrum och andra våtrum är komplicerade och relativt dyra att bygga och renovera. Det är vanligt med vattenskador i gamla badrum och vatten- och avloppsinstallationer beroende på att de blir utslitna, men också i helt nya beroende på felaktigt utförande av tätskikt och installationer.

Det är viktigt att badrummet, gästtoaletten och tvättstugan är lätt tillgängliga för äldre personer och andra som har nedsatt rörelseförmåga. Det är lätt att glömma det då man lägger nytt golv ovanpå det gamla och det blir ett högt insteg till badrummet, eller golvet blir halt då det kommer vatten på det.

Försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen ställer idag krav på fackmannamässigt utförande på våtrum och bedömer normalt ersättningen vid en vattenskada efter hur arbetet är utfört. Därmed är det också vanligt att hus- och lägenhetsspekulanter vill se dokumentation på att ett våtrum är utfört på ett fackmannamässigt sätt. Boverkets byggregler ställer minimikraven. Branschreglerna väger dock mycket tungt vid bedömningen av om våtrummet är fackmannamässigt byggt. Produkternas material- och monteringsanvisningar ska man också följa för att få den avsedda funktionen och fuktsäkerheten.

 

Senast granskad: 2013-05-22 Informationsansvarig:
Boverket