Profilsida för Collin

Kontodetaljer

Användarnamn:
Collin
Medlem sedan:
2009-01-09
Antal forumsvar:
363
Senast inloggad:
2017-09-11 11:19
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Västerås

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av Collin

Konsumentvägledare
2017-09-11 11:19
i diskussionen Fel på badrum
Hej Jag tolkar ditt inlägg som att det är bostadsrättsföreningen som gjort renoveringen av era badrum. Då är det dem som ska reklamera badrummen till hantverkaren och ni till föreningen. Hur långt ni vill gå idetta, driva detta gentemot föreningen som du frågar om är det bara ni själva som kan avgöra. En annan sak som kan vara viktig att ta reda på i detta, och som kan kan vara att ni tar kontakt med erpåverka ert beslut hur ni vill göra, är att ta kontakt med ert försäkringsbolag och hör er för med dem om er hemförsäkring, vilka krav de har för att försäkringen ska gälla för det nyren overade badrummet. Om problem uppstår i badrummetframledes.Reklamera även gärna skriftligt till föreningen, så att ni har en dokumentation på fel och dialog i detta. Har ni inte gjort det tidigare så rekomenderar jag att ni gör det nu, en slags summering, så ni har det skriftlgit.

Visa svaret Anmäl
2017-09-04 12:12
i diskussionen Hyreslägenhet
Hej, Vid en upplösning av ett samboförhållande där det saknas gemensamma barn, som jag tolkar att ni inte har enligt ditt inlägg, blir det i regel den som har kontraktet som får behålla lägenheten. Förstår det som att ni båda står på kontraktet. Har ni skaffat lägenheten tillsammans är det då den som bäst behöver den som får bo kvar. Du kan läsa mer under denna länk: http://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Overta-hyreslagenhet/

[Innehållet redigerades senast 2017-09-04 12:13]

Visa svaret Anmäl
2017-08-16 14:43
Det är formellt fel när en bostadsrättsinnehavare talar om att de "äger sin lägenhet". Föreningen äger huset och upplåter lägenheten med bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare förvärvar man sedan en andel i föreningen, så köpet av en bostadsrätt är egentligen ett köp av en andel, till en slags nyttjanderätt i föreiningen, som ger innehavaren en rätt att nyttja bostadsrätten/lägenheten. Nyttjanderätten kvarstår så läge som man är medlem i föreningen och gäller på obegränsad tid, (OBS! att det här kan det sig mellan bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar där en nyttjanderätt kan vara tidsbegränsad, så detta ska man kontrollera noga). Enklare förklarat så ägs lägenheterna av bostadsrättsföreningen och du som bostadsrättsinnehavare äger i sin tur en del av föreningen. Att äga en bostadsrätt betyder alltså att du äger en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. Bostadsrätt är en lös egendom. En bostadsrättsförening är en självständig juridisk person. Hoppas att det är svar på din fråga, blev lite tydligare.

[Innehållet redigerades senast 2017-08-16 14:54]

Visa svaret Anmäl
2017-08-10 13:42
i diskussionen Tvingad att hyra garage
Hej, Det kan i olika slags frågor vara svårt att dra gränsen mellan vad en styrelse får fatta beslut om och vilka frågor som ska tas på en stämma. Lagen om ekonomiska föreningar säger att en styrelse svarar för föreningens löpande verksamhet, organisation och förvaltning av föreningen som tex underhåll av fastigheten, löpande arbetsuppgifter, ekonomi-bokföring, redovisning, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten som föreningen behöver ha utfört mm Alla andra slags frågor som rör föreningen ska föreningsstämman besluta om. Även stadgarna kan ha innehålla uppgifter kring hur olika beslut skall tas.Så det kan vara bra att läsa dessa. Enligt min mening, som jag tolkar ditt inlägg anser jag att om det är tänkt att garaget skall ingå i bostadsrätten så ändras därmed andelstalen, vilket är en omfattande förändring som kräver stämmobeslut i frågan. Däremot, själva avgiften, årsavgift har styrelsen rätt att själva fatta beslut om. Men i föreningens stadgar ska framgå själva beräkningsgrunden för uttag av årsavgift och för en förändring/ändring av beräkningsgrunden måste beslut fattas av föreningsstämma, inte av styrelsen. Du kan läsa lite mer, som kanske kan vara till hjälp, under dessa länkar: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/styrelsens-beslutsratt http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/avgifter-till-foreningen http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH014013.htm

[Innehållet redigerades senast 2017-08-10 13:55]

Visa svaret Anmäl
2017-07-27 14:53
Hej Tyvärr är det svårt att ge ett direkt svar på din fråga. Det hela hänger på om du har fått tillstånd av bostadsrättsföreningen att göra åtgärden och om du följt de riktlinjer eller krav föreningen haft kring det du skulle göra. Hoppas att det hjälper dig att komma fram till ett svar utefter förutsättningarna.

Visa svaret Anmäl
2017-07-27 14:41
Hej, Den som har en form av funktionshinder kan söka bidrag hos kommunen för att anpassa sin bostad, permanentbostad. Anpassningsbidraget ska användas till att bostadsanpassa bostaden för att "klara vardagen och för att kunna få ett självständigt liv i hemmet".Det finns även ett så kallat återställningsbidrag, för fastighetsägarens eventuella risk att få kostnader. Du borde kunna kontakta din kommun för att få mer information om detta. Du kan läsa mer på, Fastighetsägarna, Boverket och tex SABO om detta, under denna länk hittar du info ifrån SABO: http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/Sidor/Bostadsanpassningsbidrag.aspx På omboende.se finns det lite mer skrivet om detta, du kan läsa om det under denna länk: http://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Bostadsanpassning-/

[Innehållet redigerades senast 2017-07-27 14:45]

Visa svaret Anmäl
2017-07-27 14:04
i diskussionen Hus som inte är brukbar
Hej, Som jag förstår av ditt inlägg har ni fått köpeskillingen nedsatt pga det fel ni skriver om och huset köptes även med friskrivningsklausul. När detta är gjort har ni "köpt huset som det är" enligt köpeavtalet och kan därmed inte reklamera/klaga i efterhand på fel som ni upptäcker. Ni kan läsa mer om innebörden av en friskrivningsklausul under denna länk: http://www.omboende.se/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Vad gäller budgivningslista är fastighetsmäklaren skyldig att lämna ut uppgifter, mäklaren ska överlämna en budgivningslista. Listan ska innehålla namn på de personer som lagt bud, deras kontaktuppgifter, budgivningsbelopp, tidpunkt för buden och eventuella villkor för buden. Du kan läsa mer om detta under denna länk, där finns även en länk till myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen, som har tillsyn över att mäklare följer lagar som styr detta: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Budgivning/ Har ni anlitat en besiktningsman som besiktigat huset? Om så är fallet och denne tex missat något i besiktningen, som denna omfattade finns eventuellt möjlighet att i så fall rikta skadeståndsanspråk mot besiktningsmannen. Unde denna länk kan ni läsa mer om besiktningar: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Undersokningsplikt/ Vad försäkringen täcker gör ni bäst i att kontakt försäkringsbolag för att få svar på den frågan. Är det några frågor kring försäkringen och dess villkor kan ni gärna vända er till en konsumentvägledning som enbart svarar på frågor som ha med försäkringar att göra. Ni hittar kontaktinformation till dem via denna länk: http://www.konsumenternas.se/ Hoppas att ovan svar hjälper er en bit på vägen.

[Innehållet redigerades senast 2017-07-27 14:12]

Visa svaret Anmäl
2017-07-05 20:33
Hej! Det är enligt 7:1 BRL föreningen som är ansvarig för att bostadsrätterna är i avtalsenligt/brukbart skick vid upplåtelsen. Enligt 2 § har du rätt att begära att föreningen åtgärdar fel och om detta inte görs inom skälig tid och du reklamerar och har saklig grund för det kan du själv åtgärda felen på föreningens bekostnad. Mitt råd är att ni reklamerar skriftligt, spar en kopia på reklamationen, och påtalar det du skriver om vad dörrtillverkaren sagt om lister till dörren, andra fel som ni anser föreligger mm mm. Vidare så skriver du att ni inte skulle få bo där egentligen, att det utgör en fara. Tag även upp detta och fråga, vad är det som är en fara, hur ska det lösas mm? Lägenheten ska vara i avtalsenligt skick på tillträdesdagen, och i sådant skick så "den kan förväntas vara i brukbart skick" så reklamera! Sätt även förslagsvis ut datum för sista dag ni vill ha svar och var TYDLIG OCH KRÄV att de åtgärdar fel så lägenheten blir enligt avtal. Det är viktigt att ni reklamerar skriftligt, så att ni har bevis. Det ena utesluter inte det andra, ni kan ha en dialog i alla fall. Kanske kan ni gå samman fler grannar om det är fler som har problem? Kanske behöver ni anlita ett ombud, och om ni har en hemförsäkring hör med ert försäkringsbolag beträffande om ni kan nyttja ert rättsskydd om det skulle behövas. Det är tyvärr ingen lätt fråga som jag kan "ge ett enkelt svar på", hoppas att mina tips hjälper er en bit på vägen. Det är som sagt komplicerade frågor, så ibland kan det vara lättare att komma fram till lösningar genom att prata med någon, så ring gärna om du har en konsumentvägledare i din kommun, om inte kan du kontakta Hallå konsument, du hittar kontaktinfo till båda genom denna länk: http://www.hallakonsument.se/

[Innehållet redigerades senast 2017-07-05 20:49]

Visa svaret Anmäl
2017-07-05 15:59
i diskussionen Staketfråga
Hej! Vad en bostadsrättsinnehavare får göra med marken styrs av om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte. Är marken inte upplåten med bostadsrätt har du som medlem ingen rätt att anlägga något på marken, det kräver föreningens tillstånd. Vill man göra något på föreningens mark ska man ansöka om tillstånd hos styrelsen, gärna skriftligen och visa, med ritningar, vad det är man önskar göra och på vilket sätt. Var gränsen går mellan vad en styrelse får besluta och när det krävs ett stämmobeslut är en ganska så vanlig fråga. Förenklat och generellt sett skulle man kunna säga att det som rör underhåll och driften är styrelsebeslut och större förändringar som till exempel om- och tillbyggnader är frågor som ska tas på föreningsstämman. Bostadsrättslagen anger att alla beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska fattas på en föreningsstämma, om inte stadgarna säger annat. Be gärna styrelsen att de presenterar skriftligen vart det framgår, är överenskommet att det krävs ett stämmobeslut i frågan. Vad säger era stagar? Och fråga efter hur har beslut har fattats för de övriga medlemmarna som satt upp staket? Det finns något som kallas likabehandlingsprincipen som kanske även kan vara aktuellt i denna fråga, du kan läsa mer om den i detta inlägg i forumet: http://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2499 Är man i tvist kring detta kan du om du vill kontakta Hyresnämnden och se om detta är en fråga som de kan ta upp: http://www.hyresnamnden.se/ Du kan även höra dig för hos Bostadsrättsnämnden vilken typ av frågor de kan hantera: http://www.bostadsrattsnamnden.se/ Hoppas att min tips hjälper er en bit på väg till en lösning.

[Innehållet redigerades senast 2017-07-05 20:52]

Visa svaret Anmäl
2017-07-05 15:39
i diskussionen Grovsopor
Hej Som fastighetsägare har man ett ansvar att se till att de boende tillhandahålles en möjlighet att sortera sina sopor, de behöver följa de lagar som styr avfallshantering. Om det handlar om frågor kring farligt avfall, batterier eller som du undrar över grovsopor och hur det ska hanteras och tillhandahållas möjligheter kring föreslår jag att du kontaktat kommunen där du bor för att fråga mer om lagar och regler kring fastighetsägarens ansvar kring detta. Här är ett exempel på vad man skriver på en kommuns webbplats: http://foretag.stockholm.se/Regler-och-ansvar/Fastighetsagare/

[Innehållet redigerades senast 2017-07-05 15:47]

Visa svaret Anmäl
2017-06-29 09:02
i diskussionen Fasad
De skador som uppstår på huset som tillhör det yttre underhållsansvaret ska alltid föreningen reparera. Men som du har varit inne på i ditt inlägg kan en föreningen som varit försumlig, det vill säga vetat om att skadan funnits och sedan låtit bli att reparera denna, bli skyldig att bekosta för följdskador. Det är dock enligt min mening något som tidigare konstaterats vara mycket svårt att bevisa, om någon varit vårdslös eller försumlig. Och att de skador som finns i lägenheten har ett samband med den yttre skadan, Bevisbördan för detta torde ligga på dig som bostadsrättsinnehavare eftersom det är du som anser att föreningen varit försumlig. Kanske är det fler bostadsrättsinnehavare som råkat ut för samma följdskador? I så fall kan ni kanske gå samman och anlita en opartisk besiktningsman som kan uttala sig om skadorna? En fråga, har ni pratat med styrelsen om/hur/vad föreningens försäkring täcker i den aktuella skadan? I bostadsrättslagen 7 kap 2 § och 4 § framgår bland anant att föreningen står med det slutliga betalningsansvaret om skadan i lägenheten orsakats av att föreningen åsidosatt sin reparationsskyldighet vad gäller det som föreningen bär underhållsansvaret för.

[Innehållet redigerades senast 2017-06-29 09:12]

Visa svaret Anmäl
2017-06-16 07:23
i diskussionen Golvvärme
Hej, Angående din fråga om vad som räknas som boarea och inte så skall utrymmen som är inrättade så att användningen av dem under vissa delar av året är begränsad inte räknas in i boarean, utan blir i så fall biarea. Läs gärna mer i denna broschyr: http://www.fmi.se/Sve/Filer/S%C3%A5%20m%C3%A4ter%20du%20din%20bostad.pdf Vad gäller din fråga om golvvärmen är det tyvärr inte så "lätt att ge ett enkelt svar". Mäklaren ska vidarebefordra info ifrån säljare till köpare, om mäklaren har anledning att misstro någon information skall denna kollas upp, förenklat uttryckt. Vilken info gällande detta i objektsbeskrivningen framkom? En objektsbeskrivning ska vara korrekt och en köpare ska kunna lita på vad som står i denne. Vilken info har säljaren lämnat? Vidare har du som köpare en undersökningsplikt som är långtgående, som köpare ska du noga undersöka den bostad du vill köpa. Du kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som du missat och borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Alla dessa aspekter behöver beaktas. Hoppas att mina svar hjälper er en bit på vägen. Under nedan länkar kan du läsa mer utförligt om detta: Mäklarens ansvar: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Maklarens-skyldigheter/ Undersökningsplikt: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Undersokningsplikt/

[Innehållet redigerades senast 2017-06-16 07:41]

Visa svaret Anmäl
2017-06-16 06:45
Hej! En fastighetsägare kan erbjuda hyresgästerna att köpa fastigheten eller så kan hyresgästerna själva lägga fram ett förslag att intresse finns. En ombildning kan inte genomföras utan att fastighetsägaren vill sälja fastigheten. För att kunna bilda en bostadsrättsförening krävs minst tre medlemmar. Vidare måste, för att föreningen ska få köpa fastigheten 2/3 av alla hyresgäster rösta för en ombildning. Här kan du läsa mer utförligare om hur en ombildning går till: http://www.omboende.se/sv/Hyra/Ombildning/Tio-steg-till-ombildning/

[Innehållet redigerades senast 2017-06-16 07:04]

Visa svaret Anmäl
2017-05-12 15:48
Hej! Utifrån ditt inlägg så tolkar jag det som om att du vid köpet hade kännedom om att det var "omöjligt att rengör". Om det stämmer kan det inte betraktas som ett dolt fel. Du kan läsa mer om vad som krävs för att det skall vara ett dolt fel i en BR under denna länk: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2017-05-12 15:51]

Visa svaret Anmäl
2017-05-02 17:57
Underhållsansvaret i bostadsrätt är som du skriver uppdelat mellan förening och medlem. I vissa fall kan ersättning för skada krävas av den part som varit vållande till skadan, till exempel av en förening eller en medlem. Enligt min erfarenhet är den här sortens frågor ofta mycket komplicerade och även högt ställda bevis krävs för vållande. Med vållande till skada avses att man varit vårdslös eller försumlig. Vill man gå vidare i sådana här frågor behöver man kanske anlita ett ombud och då kan man se om man kanske kan nyttja rättsskyddet i sin försäkring, även kan det vara så att man behöver gå till domstol för att kräva skadestånd. FÖr övrigt, beroende på hur villkoren ser ut kan det gå att få ersättning via försäkringsbolaget, om förening nyttjat denne. Fråga din förening om detta om du inte gjort det. Så detta är några tips på hur man kan göra om man vill gå vidare. Jag är ledsen att jag inte kan ge något "direkt svar" men som sagt det är komplicerade frågor som oftast kräver juridiskt ombud. Rent generellt när det gäller skadeståndsanspråk riktade till en BRF är det lite problematiskt. Den som bor i en hyresrätt har rätt till nedsättning av hyra för men i nyttjanderätten. Men den som bor i en bostadsrätt har int rätt till sänkning av månadsavgiften om det uppstått en skada som påverkar lägenheten på samma sätt. Förklaringen ligger i lagstiftningen men också i själva syftet med bostadsrätt. Någon automatisk rätt, som det finns för hyresrätt till nedsättning av årsavgiften på grund av att medlemmen inte till och med kan bo i bostadsrätten finns inte. Bostadsrättslagen säger visserligen att bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften om BRF inte skött sin , eller om föreningen på annat sätt har orsakat skadan, vållat. Man skulle kunna se det som att nyttjanderätten av lägenheten störs genom att medlemmen inte kan bo i lägenheten, men man skulle också kunna se det som att medlemman inte kan bo där för att BRF uppfyller sitt underhålls/reparationsansvar. En förutsättning för att en nedsättning av avgiften ska kunna komma ifråga med stöd av lagen är att föreningen anses ha förorsakat skadan så att bostadsrättshavaren inte kan bo i lägenheten, vållande som jag skrivit om ovan. Ofta är det i praktiken, som jag redan varit inne på även i ditt fall ovan, svårt att fastställa något vållande då det kan rör sig om att en skada tex uppkommit genom olyckshändelse. När man riktar ett skadeståndsanspråk är det medlemmen själv och grannarna som betalar detta, detta för att ni alla äger fastigheten tillsammans. Till skillnad från en hyresrätt. När man bor i en hyresrätt är man alltså mycket mer skyddad genom lagen än vad bostadsrätten är i synen på rätt till nedsättning/skadestånd.

[Innehållet redigerades senast 2017-05-02 18:35]

Visa svaret Anmäl
2017-04-12 10:22
Hej Det finns olika sätt att få hjälp för att försöka lösa detta. Du kan bland annat kontakta Hyresnämnden. Anlita ett ombud, föreslår att du då kontrollera med bolaget där du har din hemförsäkring om du kan få ersättning genom eventuellt rättsskydd. Länk Hyresnämnden; http://www.hyresnamnden.se/

[Innehållet redigerades senast 2017-04-12 10:23]

Visa svaret Anmäl
2017-03-27 11:47
Hej, Till förändringar i en lägenhet som kräver styrelses tillstånd, om inte bostadsrättsföreningens stadgar säger något annat hör * Ingrepp i bärande konstruktion * Ändring av befintliga ledningar: avlopp, värme, gas, vatten * Annan väsentlig förändring av lägenheten I detta fall rör de sig i så fall om den åtgärd ni har gjort kan betraktas som en annan väsentlig förändring av lägenheten eller ej? Den här sortens frågor är enligt min mening ganska knepiga, men som jag tolkar ditt inlägg utgår jag ifrån att inga bärande väggar eller stammar etc. påverkas av ingreppet ni gjort. Om jag förstår ert inlägg rätt har satt igen en dörröppning i bostadsrätten. Sådana här frågor regleras oftast i stadgarna, så läs dem noga, om de inte står något där framgår det annars av 7 kap. 7 § BRL att man som medlem behöver styrelsens godkännande om man ska göra något som väsentligen förändrar lägenheten mm som jag skrivit ovan. Styrelsen får inte vägra tillstånd till en åtgärd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Att sätta igen en dörröppning inne i lägenheten är som jag tolkar utifrån din beskrivning förmodligen inget som föreningen kan vägra att ge tillstånd till. Hänsyn måste såklart tas till hur varje specifik lägenhet ser ut och bedömningen görs från fall till fall. Men för att styrelsen ska kunna neka tillstånd i efterhand krävs en saklig grund/skäl. Styrelsen bör inte ha rätt att säga nej till en ändring utan att ange sakliga skäl, dvs varför? Om ni nu genomfört ändringen i lägenheten utan föreningens tillstånd kan föreningen ålägga er att återställa lägenheten till tidigare skick endast om ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Avslutningsvis, huruvida styrelsen kan kräva att ni ska betala för ett kontrakt som ni skriver ställer jag mig tveksam till, med tanke på ovan. Även till att ni vid avflyttande ska återställa. Medger styrelsen en förändring är föreningen bunden av detta och kan sedan inte kräva återställande av lägenheten till tidigare skick. Jag hoppas att detta kan hjälpte er lite på vägen, även om jag inte kan lämna något "direkt konkret svar". Lagtexten, samt en del rättsfall: https://lagen.nu/1991:614

[Innehållet redigerades senast 2017-03-27 11:50]

Visa svaret Anmäl
2017-03-16 15:29
Framför gärna klagomålet till föreningen skriftligt, sätt förslagsvis också ut ett datum för när ni senast vill ha svar ifrån dem. Kanske ca en 14 dgr kan vara rimligt, enligt min mening. Konkret menar jag, mejla till föreningen, eller skriv ett brev och tala om att ni har synpunkter på väggarna och som besiktningsmannen inte ville notera i protokollet. Skriv inte under något protokoll ni inte godkänner eller som det är fel noterade i och som inte är åtgärdade. För de fel du skriver om ovan, som de lovat fixa i 3 månaders tid är mitt förslag att ni mejlar och frågar vilket datum de kan komma och åtgärda detta, påtala gärna även att ni har väntat i 3 månader och att ni annars behöver anlita annan entreprenör för att åtgärda detta och att ni i så fall har för avsikt att kräva dem på ev merkostnad ni får för detta. Jag tycker att ni kan börja med att reklamera skriftligt, sätta ut datum för svar och efterfråga datum som de kan komma och åtgärda fel mm. Det är bra att ha allt dokumenterat. Därefter om ni inte får respons finns olika vägar att gå vidare. Tex att ta kontakt konsumentvägledaren i kommunen där du bor, har du ingen kan du kontakta Hallå konsument, du hittar kontaktinfo till båda under denna länk: http://www.hallakonsument.se/ Vidare finns ARN, för kostnadsfri prövning. Länk: http://www.arn.se/ Det finns så klart andra vägar att gå, men som kostar pengar, till exempel domstol, beroende på hur stor summa det rör sig om, och att anlita ett ombud som du är inne på i ditt inlägg. Kolla med ev rättskydd i din hemförsäkring. Du kan ju förslagsvis, om det inte är så stort fel och inte så stor summa prova de kostnadsfria vägarna först och se om de kan hjälpa till att lösa tvisten.

[Innehållet redigerades senast 2017-03-16 15:37]

Visa svaret Anmäl
2017-02-21 11:09
Hej Ett eventuellt avdrag på pris är en överenskommelse som ni i så fall behöver hitta samförstånd kring, och komma överens om en summa. I övrigt om förändringarna är av väsentlig betydelse för er och ni tillexempel kanske är tveksamma till detta köp kan ni kanske se om det finns saklig grund för hävning av köp?

Visa svaret Anmäl
2017-02-21 10:57
Hej Mig veterligen finns det inget lagkrav på detta. Det kan dock vara både lämpligt och praktiskt, tillexempel. Om du vill ha en köksö med spishäll kan det vara bra att planera för en ho i ön så att du kan hälla av kokande vatten utan att behöva gå omkring med en het kastrull. Ur brandrisk synpunkt kan det vara lämpligt att ha vatten i direkt anslutning. Be gärna försäljaren om hänvisning till lagrum. Utöver detta föreslår jag dig att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag om de har några speciella villkor i försäkringen kring detta med köksöar och vask/vattentillgång. Det är viktigt att renoveringar görs så enligt villkor för att försäkringen ska täcka vid en eventuell skada. Du kan läsa mer om under denna länk: http://www.omboende.se/sv/Bygga1/Koksplanering-/Planering-/Hemmets-farligaste-plats-/

[Innehållet redigerades senast 2017-02-21 11:05]

Visa svaret Anmäl