Är det rimligt att hantverkare tar betalt för resor utöver själva arbetet som de utför?

Aktuellt