Fastigheten som jag bor i har renoverats under en längre tid. Det innebär att jag har fått stå ut med buller, målarfärgslukt och smuts. Ska man behöva betala full hyra för den tid som en renovering pågår?

Aktuellt

 • 2018-05-22

  Snart kommer besked om fastighetstaxering

  Omkring den 15 juni skickas de första besluten om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare.

 • 2018-05-09

  Fler bostäder behöver byggas

  Boverket kan nu presentera svaren från årets bostadsmarknadsenkät som gått ut till kommunerna i landet. Enkäten ger en tydlig bild av att fler bostäder behövs, främst för studenter och äldre.

 • 2018-04-25

  Färre bostadsaffärer under mars

  Under mars genomfördes ovanligt få bostadsaffärer. Priserna var vikande för bostadsrätter men något uppåt för villor.

 • 2018-04-12

  Bostadsbyggandet minskar i år

  Boverket sänker prognosen för antalet påbörjade bostäder under 2018.