Avtalsvillkor och kontrakt

Här hittar du avtalsvillkor, avtal och kontrakt som Konsumentverket förhandlat fram tillsammans med olika branschorganisationer. Avtalsvillkoren fyller ut och reglerar på de områden där lagarna inte ger svar på hur konsumenten och företaget ska agera.

Bygga och renovera 

 Kontrakt och formulär 

Elhandel 

Elnät

Fjärrvärme

Naturgas 

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket