Vatten och avlopp

I genomsnitt använder vi 160 liter dricksvatten per person och dygn. En undersökning av Energimyndigheten visar att boende i flerbostadshus använder mer vatten per person än boende i småhus.

Det vi använder vattnet till är dock detsamma och de största områdena är bad och dusch (38 %), disk och matlagning (25 %) och WC-spolning (19 %).

Tips och råd för att minska din miljöpåverkan

Det finns mycket som du kan göra för att minska din vattenanvändning och din miljöpåverkan genom förbrukningen av vatten. Här följer några enkla tips.

 • Diska med fylld diskmaskin och inte för hand.
 • Skrapa av matrester före maskindisk istället för att skölja bort resterna.
 • Skölj handdisk i balja och inte under rinnande vatten.
 • Kyl vatten i kylskåp istället för att spola länge för att få kallare dricksvatten.
 • Använd tvättmaskinens och diskmaskinens sparprogram.
 • Tvätta endast när du kan fylla maskinen.
 • Tvätta inte kläder för enklare uppfräschning, vädra dem istället.
 • Ta bort mindre fläckar på tvätten separat istället för att tvätta dem i maskinen.
 • Duscha istället för att bada.
 • Använd papperskorgen, spola inte ned torrt badrumsavfall.
 • Använd snålspolningsknappen på WC-stolen.
 • Vattna med uppsamlat regnvatten i trädgården.
 • Rena ditt poolvatten istället för att byta det.
 • Biltvätt vid bostaden kan innebära att oljeprodukter, metaller och andra miljöfarliga ämnen från bilen rinner ut i dagvattenbrunnar. Tvätta hellre bilen på särskilda tvättanläggningar.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet. Miljöfarliga ämnen som till exempel färgrester ska alltid lämnas på återvinningsstation.

Senast granskad: 2012-02-15 Informationsansvarig:
Boverket