Dina skyldigheter som bostadsrättshavare

Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla din bostad i ett bra skick.

Som bostadsrättshavare är du skyldig att:

  • betala årsavgiften (månadsavgiften)
  • vara rädd om fastigheten
  • underhålla bostaden
  • inte hyra ut i andra hand utan styrelsens godkännande
  • inte störa grannarna

Du är personligen ansvarig för att lägenheten, huset, radhuset eller kedjehuset är i ett gott skick. Det betyder att du är ansvarig för att åtgärda skador som uppstår i din bostad. Det gäller även om det är en olyckshändelse.

Du kan läsa mer om dina skyldigheter i bostadsrättsföreningens stadgar. Där står också vilka skyldigheter bostadsrättshavare och förening har mot varandra. Du som bostadsrättshavaren bör kontakta styrelsen vid minsta tveksamhet om vad du kan eller inte kan göra.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket