Viktigt med bra brandskydd i din bostad

De flesta dödsfall vid bränder sker när människor sover. I Boverkets byggregler (BBR) finns, sedan 1999, krav på att alla nybyggda bostäder ska ha brandvarnare. För äldre bostäder har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gett ut ett allmänt råd om att alla befintliga bostäder bör ha brandvarnare.

När du ska sätta upp din brandvarnare är det viktigt att du sätter den i takets högsta punkt, eftersom röken stiger uppåt. Har ditt hus mer än en våning är det bra om du sätter upp minst en brandvarnare på varje våningsplan. Tänk även på att det kan vara bra att ha brandvarnarna i anslutning till sovrummen. 

Olika brandvarnare

Batteridrivna brandvarnare är vanligast, men det finns även nätanslutna. Oavsett vilken typ av brandvarnare du har är det viktigt att du kontrollerar den med jämna mellanrum så att den fungerar. Det gör du genom att trycka på testknappen exempelvis en gång i månaden. 

Släck branden snabbt

Om du har en handbrandsläckare i ditt hem ökar du chansen att kunna släcka en brand i ett tidigt skede. Ju snabbare du släcker en brand desto mindre skador blir det i ditt hem och risken minskar för att branden ska växa sig stor.

Olika handbrandsläckare

Den bästa brandsläckaren för hemmet är pulversläckaren, eftersom den är mycket effektiv och enkel att använda. Rekommenderad storlek är sex kilo. Tänk på att du ska placera brandsläckaren lättillgängligt och helst nära ytterdörren. Precis som med brandvarnaren är det viktigt att du kontrollerar din brandsläckare. Du bör göra en kontroll och service minst vart femte år eller, enligt tillverkarens rekommendation. Däremellan bör man regelbundet kolla att tryckmätaren står på det gröna fältet.

Testa använda din handbrandsläckare

Om du har möjlighet är det bra om du kan träna på att använda en handbrandsläckare. Kontakta närmaste räddningstjänst för att höra om de har kurser. Tänk även på att om du har en sommarstuga kan det vara bra att ha en brandsläckare även där, eftersom stugan ofta ligger många minuters körväg från räddningstjänsten. Det är också bra om du har en brandsläckare i din bil och båt.

Utrymning

Om du måste ta dig ut till följd av en brand ska du hålla dig så långt ner mot golvet som möjligt. Röken stiger uppåt, och det är oftast röken som är dödsorsaken vid bränder. På vägen ut ska du, om du har möjlighet, stänga dörrar efter dig för att begränsa brandspridningen.

Det är viktigt att alla i familjen, även barnen, känner till utrymningsvägarna och var man ska samlas efter en utrymning. Om du bygger om eller bygger till ditt hus kan det vara bra att tänka på utrymningen inte försämras. För att underlätta utrymningen ska du tänka på att inte förvara föremål som kan blockera vägen ut till trappor, källarutrymmen eller liknande utrymmen.

Ofta kan din egen lägenhet vara en säker plats även om det brinner hos grannen eller någon annanstans i byggnaden. Om trapphuset är rökfyllt kan du därför vänta i din lägenhet tills branden är släckt eller få hjälp att utrymma via fönster med räddningstjänstens stegutrustning. Lägenheter ska normalt vara utformade för att motstå brand i 60 minuter vilket ger tid för räddningstjänsten att göra en insats. Spring därför aldrig ut i ett rökfyllt trapphus om det inte är brand eller mycket rökigt inne i din egen lägenhet.

Några tips på förebyggande åtgärder

 

 • Ha alltid fungerande brandvarnare i bostaden
 • Installera en spisvakt som slår av spisen om du glömmer den på
 • Förvara inte brännbart material intill spisen
 • Håll köksfläkten ren
 • Dra ur kontakten till olika elektriska apparater som inte används, till exempel brödrost, kaffekokare och olika typer av laddare
 • Ha rätt typ av lampor och wattantal i olika typer av belysningar och infällda spotlights
 • Se till att dimrar, transformatorer och liknande är anpassade för varandra och typen av lampa (glödljus, led, halogen etc.)
 • Installera jordfelsbrytare
 • Torka inte kläder, handdukar och liknande på elektriska element
 • Placera levande ljus fritt, och släck dem när du lämnar rummet
 • Rök inte (särskilt inte i sängen)
 • Förvara brandfarlig vara i avsedda kärl
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn
Senast granskad: 2013-01-10 Informationsansvarig:
Boverket