Gör en budget med hjälp av Budgetkalkylen

En budget innebär att du först skriver ned alla dina inkomster och utgifter och sedan jämför du båda posterna. På så sätt får du en helhetsbild och kan lättare göra förändringar om det är något du tycker fungerar dåligt i din ekonomi.

Med hjälp av budgeten kan du sedan minska på onödiga utgifter och kanske satsa på annat du vill ha eller behöver.

Med hjälp av Konsumentverkets budgetkalkyl kan du få en överblick över din ekonomi. Du kan skriva ut din resultatsida och på så sätt se hur din ekonomi verkligen ser ut. 

Budgetkalkylen gör det lättare för dig

Du fyller själv i de siffror och uppgifter som gäller för dig och ditt hushåll. Under fliken "Resultat" får du sedan en överskådlig bild av din ekonomi.

Under fliken som heter "Övrigt" kan du hämta in hushållsutgifter som Konsumentverket beräknar varje år. De kan du jämföra med dina faktiska siffror.

Till Budgetkalkylen

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket