Uppvärmning med pellets

Pellets tillverkas främst av restprodukter från skogs- och träindustrin, som till exempel sågspån och flis. Pellets räknas som biobränsle och är skattebefriat eftersom det inte anses ha någon negativ påverkan på klimatet. Det gör pellets till en relativt billig uppvärmningsform.

Hur fungerar det?

Det finns två varianter av uppvärmning med pellets, de som bara värmer inomhusluften likt en vedeldad kamin och de som även värmer vatten till element och tappvatten. Pelletspannan består av själva pannan och en brännare. Pellets lagras i ett förråd och förs automatiskt till brännaren via en matningsskruv.
De allra flesta palletspannor har ett inbyggt pelletsförråd. En del kan även kopplas till ett större externt förråd. Har du inget externt förråd behöver du troligen fylla på pellets varje dag under vintern. En pelletspanna förbrukar cirka 0,5–1,5 kg pellets per timme.

Värt att tänka på

Inkoppling av en pelletspanna eller kamin kräver att en sotare kontrollerar och godkänner husets skorsten. Många kommuner kräver också bygglov eller anmälan när du installerar pannan eller kaminen. För säkerhets skull bör du kontakta din kommun för att höra vilka regler för eldning som gäller där du bor.

När du eldar med pellets sprids lokala utsläpp i form av olika ohälsosamma partiklar och ämnen. Pelletseldning kräver också mer skötsel än andra uppvärmningsformer. Det är viktigt att brännkroppen hålls ren och på vintern behöver du troligen tömma kaminen på aska flera gånger per vecka.

En pelletspanna behöver lite el för att tända kaminen och dra skruven som matar fram pellets till brännaren. Vid ett elavbrott kan många kaminer drivas vidare med ett vanligt bilbatteri.

Senast granskad: 2017-03-03 Informationsansvarig:
Boverket