Solvärme

Solvärme används för att värma upp vatten. Du kan värma både ditt kranvatten och vatten som används till uppvärmning, till exempel i element eller i golv. Det går också bra att använda solvärme för vatten till swimmingpoolen eller för att torka fuktiga husgrunder.

Eftersom det i Sverige inte är ljust så många timmar per dygn på vintern, behöver solvärmen kompletteras med annan uppvärmning. Under sommarhalvåret kan solvärmen däremot stå för huvuddelen av en familjs behov av varmvatten.

Hur fungerar det?

I en solvärmeanläggning placeras solfångare på ett skuggfritt tak i söderläge. Tak åt öster och väster kan också fungera, men då behövs ofta en större yta av solfångare för att uppnå samma effekt.

I solfångarna finns rör som innehåller frostskyddat vatten. Vattnet värms upp av solen och leds vidare till din ackumulatortank eller varmvattenberedare, där det värmer vattnet i tanken.

Värt att tänka på

En solvärmeanläggning kräver särskilda ackumulatortankar eller varmvattenberedare. Det är därför som mest ekonomiskt att installera solvärme när du ändå behöver byta tank.

När du har betalat installationen är solvärmen praktiskt taget gratis – du betalar ingenting för solens strålar och driftkostnaden är minimal. En solvärmeanläggning har heller inga maskiner som behöver underhåll.

En solvärmeanläggning har mycket en lång livslängd och är i dag den mest miljövänliga uppvärmningsformen.

Senast granskad: 2017-03-08 Informationsansvarig:
Boverket