Komplettera med spiskassett i öppen spis

En öppen spis är ett bra komplement till din övriga uppvärmning. Mycket värmeenergi försvinner dock tillsammans med uppvärmd inneluft genom rökkanalen. För att elda mer effektivt kan det därför vara bra att installera en spiskassett i den öppna spisen.

En spiskassett begränsar mängden luft som försvinner ut genom murstocken vid eldning. I och med detta minskas undertrycket i rummet, vilket i sin tur betyder att mindre kall uteluft sugs in i huset genom ventiler och otätheter i fönster och dörrar.

Uppvärmningen från en öppen spis kommer främst från eldens strålning och från den uppvärmda rökkanalen eller murstocken. Detsamma gäller för spiskassetten, men här värms murstocken eller rökkanalen upp ytterligare. De flesta kassetter är även försedda med kanaler där inneluften dras in, värms upp och sedan förs tillbaka till rummet. En spiskassett ger alltså mer värme än en vanlig öppen spis.

Viktigt att tänka på

Installation av kassett är att betrakta som en väsentlig ändring av eldstad och bör därför anmälas till kommunens byggnadsnämnd.

När du installerar kassetten är det viktigt att det blir helt tätt mellan den gamla rökkanalen och kassettens rökkanal. Annars kan inneluft passera ut bredvid kassetten, vilket leder till sämre effekt.

Om den gamla rökkanalen bidrog till den ventilation som ditt hus behöver, behöver du efter installationen av kassetten säkerställa att ventilationen bibehålls, till exempel med ett mekaniskt frånluftssystem i kök och badrum.

Kom ihåg att det är viktigt att regelbundet sota rökgången, för att minska risken för skorstensbrand.

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket