Miljöanpassa din gamla panna

Det finns flera saker du kan göra för att få din gamla panna mer miljövänlig. Bland annat kan du installera en ackumulatortank, men även komplettera din panna med en pelletsbrännare.

De flesta pannor ger mer värme än vad som behövs för stunden. Genom att installera en ackumulatortank kan du spara den värme som överproduceras till varmvatten eller använda värmen t.ex. på natten när du ligger och sover. Genom att elda rätt och att installera en ackumulatortank kan du minska utsläppen upp till 90 procent beroende på konstruktion och hur gammal din panna är. Glöm inte att väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal är anmälningspliktigt till kommunen.

Kontrollera skorstenen

Innan du köper en ackumulatortank bör du rådgöra med en VVS-installatör eller en energi- och klimatrådgivare om hur stor ackumulatortank du bör installera. Tänk på att din skorsten måste vara säker ur brandsäkerhetssynpunkt om du ska kunna elda med full effekt, kontrollera detta med din sotare.

Komplettera med en pelletsbrännare

För att få en mer miljövänlig panna kan du komplettera den med en pelletsbrännare. Med en pelletsbrännare sker bränsleinmatningen automatiskt och även effektbehovet styrs automatiskt. Detta gör att termostaten startar och stoppar av sig självt för att vara så effektiv som möjligt med låga utsläpp.

Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket