Anlita hantverkare

När du ska bygga om eller renovera hemma kan du behöva anlita en hantverkare till hjälp. Det finns gott om hantverkare – både bra och dåliga. Därför är det viktigt att begära in referenser om den hantverkare du funderar på att anlita. Du ska aldrig betala för något i förskott eller för något som inte är fackmässigt gjort.

En hantverkare hittar du till exempel på internet eller genom vänner och bekanta. Det sistnämnda är kanske det bästa sättet. De kan rekommendera hantverkare som de är nöjda med.

Ta in anbud från flera olika hantverkare innan du bestämmer dig för vilken du ska anlita. Låt inte alltid priset styra, det viktigaste är att du hittar en noggrann och erfaren hantverkare som kan motsvara dina förväntningar.

Be hantverkaren om referenser till ett par av hens tidigare kunder. Ta kontakt med referenspersonerna och be att få komma hem till dem och titta på det arbete som hantverkaren gjort. Det är ett bra tillfälle att se vad du tycker om hantverkarens arbete, samtidigt som du har chansen att fråga referenspersonerna om de är nöjda.

Tänk på att elinstallatör är ett reglerat yrke och då krävs det att elinstallatören har behörighet. Via Elsäkerhetsverkets webbplats kan du ta reda på om en elinstallatör är behörig.

Frågor till referenspersonerna:

  • Blev slutresultatet som planerat?
  • Höll tidplanen?
  • Blev det några kostnader som inte var inräknade i budgeten?
  • Var hantverkaren noggrann?
  • Hur hanterade hantverkaren eventuella fel?

När du anlitar en hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd så har du ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Ett skriftligt avtal förhindrar missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation.

Viktigt med F-skatt

Kontrollera att hantverkaren har F-skattsedel. Det kan stå i avtalet eller på fakturan. I annat fall tar du en kopia på hantverkarens F-skattsedel.

Kontrollera att hantverkaren är godkänd för F-skatt. Det kan stå i avtalet eller på fakturan. I annat fall tar du en kopia på det registerutdrag hantverkaren fått vid registrering för F-skatt.

Det viktiga är att du har någon skriftlig uppgift om att hantverkaren är godkänd för F-skatt. Om hantverkaren inte är godkänd, utan istället har A-skatt, betraktas du normalt som arbetsgivare. Det innebär att du är skyldig att dra av skatt och betala arbetsgivaravgift och försäkringar.
Genom ett samtal till Kronofogden kan du kolla så att hantverkaren inte har obetalade skulder registrerade. Risken kan annars vara att hantverkaren går i konkurs innan arbetet hos dig är klart eller inom din reklamationstid. På ett arbete på din fastighet ger konsumenttjänstlagen dig rätt att klaga på arbetet i upp till tio år, men har hantverkaren hunnit gå i konkurs är den rätten inte så mycket värd.

Du kan också kontrollera vilken skattsedel hantverkaren har och om hen har skulder, genom att fylla i och skicka in blanketten Begäran/Svar Offentliga uppgifter. Du kan ladda ner blanketten på Skatteverkets webbplats.

Branschorganisationer för hantverkare

Om hantverkaren är ansluten till en branschorganisation, kan det betyda att hen måste följa vissa etiska regler eller att organisationen garanterar konsumenten att problem ska lösas om de uppstår. Fråga hantverkaren om hen tillhör någon organisation. Ett besök på deras webbplats kan berätta vad medlemskapet i just den organisationen innebär.

Betala aldrig i förskott

Du ska bara betala för ett bra utfört arbete. Du har rätt att hålla inne så mycket pengar som det kostar att åtgärda felen. Summan måste vara rimlig i förhållande till felets karaktär.

Skriv avtal

När du har hittat en hantverkare och ni har kommit överens om vad du ska ha utfört och på vilket sätt är det dags att skriva ett avtal. I avtalet skriver ni ner vad ni har kommit överens om ska utföras, till vilket pris och så vidare. Hantverkarformuläret är ett sådant avtal som du kan använda. Det finns att ladda ner till höger här på sidan. 

Senast granskad: 2017-03-31 Informationsansvarig:
Konsumentverket