Hus med enskilt avlopp

Om du har en enskild avloppsanläggning eller ska anlägga en, så har du ett stort ansvar.  Du måste bland annat se till att din anläggning fungerar på ett korrekt sätt, så att inte otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i naturen.

Om du planerar att inrätta ett enskilt avlopp som har en vattentoalett ansluten, måste du ansöka om tillstånd hos din kommun. Ska du däremot ha ett enskilt avlopp utan att en toalett är ansluten räcker det i de flesta fall att du lämnar in en anmälan till kommunen.

Tänk på att kommunen kan ställa krav på anläggningen för att skydda människors hälsa och  miljön, även om en ansökan om tillstånd inte behövs. Ta därför kontakt med din kommun redan när du börjar planera ditt avlopp. Då får du veta just dina förutsättningar och du minskar risken för överraskningar.

Skydda ditt och grannarnas dricksvatten

Har du en egen dricksvattenbrunn är det extra viktigt att du har en bra avloppsrening, annars finns risk att vattnet i brunnen blir förorenat av smittämnen eller andra hälsofarliga ämnen i avloppsvattnet. Du måste också se till att ditt avlopp inte riskerar att förorena grannarnas dricksvattenbrunnar.

Olika tekniker

När du ska anlägga ditt enskilda avlopp finns det flera olika tekniker att välja emellan. Vad som passar just dig bäst beror, utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp, på tomtens förutsättningar och dina krav på komfort. Om du känner att du behöver hjälp bör du kontakta en konsult som har erfarenhet av enskilda avlopp.

Du ansvarar för avloppet

Du som har ett enskilt avlopp ansvarar för att det fungerar som det ska. Köper du till exempel ett hus som har ett enskilt avlopp är det bra att fråga hur gammal anläggningen är och om det finns tillstånd för anläggningen. Tänk på att en gammal anläggning ofta inte uppfyller dagens krav på rening, och att kommunen kan ställa krav på att du ska förbättra din anläggning eller göra en ny. Du ska även ha kunskap om bland annat hur många personer den är dimensionerad för och hur anläggningen ska skötas och underhållas.

Senast granskad: 2017-02-02 Informationsansvarig:
Boverket