Använd glidskydd för stegar

Om du använder en stege för att till exempel måla fasaden eller rensa hängrännor, är det viktigt för din egen säkerhet att det finns glidskydd för stegen. Cirka 6 000 personer i Sverige uppsöker årligen sjukhus på grund av olyckor med stegar. En förankrad stege med glidskydd förebygger att olyckor eller dödsfall sker.

Glidskydd för stegar

Ett glidskydd är ett skydd som gör att stegen står stabilt och inte glider iväg när du står på den. Det finns flera olika slags glidskydd som ökar säkerheten när du använder en stege, till exempel finns fast monterade glidskydd på takfoten där du "hakar" fast stegen eller glidskydd för stegens "fötter". Ett annat sätt är att förankra stegen med till exempel spännband eller rep. Ett generellt råd för att undvika olyckor är att du ser till att stegen inte kan glida iväg varken upptill eller nertill. Det viktigaste rådet är dock att om du absolut måste upp på taket – använd helst professionell hjälp.

Boverkets byggregler (BBR) anger i ett allmänt råd att:

Om en byggnads fasadhöjd vid uppstigningsstället till tak är

  • 4 meter eller lägre får en lös anliggande stege användas, om det finns en anordning vid takfoten som hindrar stegen från att glida,
  • högre än 4 meter, men lägre än 8 meter, bör tillträde ordnas antingen invändigt eller utvändigt via en fast monterad eller fällbar väggstege med fallskydd,
  • 8 meter eller högre bör tillträde till taket ordnas via invändig uppstigningsanordning.

Stegar används ofta på betydligt fler ställen än just vid uppstigningsstället till taket. På dessa ställen saknas ofta glidskydd helt vilket innebär stora risker. Därför är det extra viktigt att tänka på att förankra stegen väl och se till att stegen inte kan glida för att du inte ska råka illa ut. Det räcker med att vara en halv meter över marken/golvet för att skadan kan bli mycket allvarlig. Underskatta därför inte konsekvenserna av ett fall.

Glidskydd kan du köpa i byggvaruhandeln. Många stegar har inbyggda glidskydd på fötterna. Glidskydden på en stege som används inomhus är ofta inte tillräckliga för utomhusbruk. Kontrollera därför noggrant vad stegen lämpar sig för. Glöm inte bort att du själv kan förbättra glidskyddet genom att stödja stegen mot en fast punkt eller förankra den.

Senast granskad: 2017-02-06 Informationsansvarig:
Boverket