Fakta om ljud

Olika typer av ljud

Ljud kan delas in efter hur ljudet utbreder sig och varifrån det kommer; luftljud, stegljud, trafikljud och installationsljud. Ljudisolering förekommer mellan lägenheter men även ytterväggar och fönster kan utföras så de blir ljudisolerande. Stegljudsisolering förekommer för att hindra ljud från steg och andra stötar från att fortplanta sig via byggnadsstommen in i angränsande lägenheter. Det finns även krav på att ljudet från bland annat fläktar, pumpar- och hissar inte får vara för högt.

Frekvenser

Normalt uppfattar en ung människas öra ljudfrekvenser från 20 svängningar (hertz, Hz), basljud upp till 20000Hz, diskantljud. Ljud som har lägre frekvens än 20 Hz kallas för infraljud och ljud med högre frekvens än 20000 Hz kallas för ultraljud. Dessa kan du då alltså inte uppfatta med örat oavsett hur starka ljud som uppträder i dessa frekvensområden. Ljud med låg styrka eller under 20 Hz kan du endast uppfatta i form av obehagskänsla i någon kroppsdel. Örats känslighet är störst inom det frekvensområdet 3000-4000 Hz där den mänskliga rösten ligger. Låga frekvenser kräver högre ljudtryck än höga frekvenser för att vi ska höra ljudet.

Ljudtryck

Ljudet mäts i ljudtrycksnivåer i enheten dB(decibel) som anger ljudtrycket relativt minsta hörbara ljud (hörseltröskeln). Ljud har mycket stor spridning i styrka och därför används en speciell skala som visar variationer i svaga ljud tydligare än variationerna i starka ljud (logaritmisk skala). Örats känslighet varierar med ljudvågens svängning (frekvensen) och örat är känsligast inom det område som vi talar inom. För att efterlikna örats känslighet den så finns olika vägningsfilter. Det vanligaste är A för svaga ljud och det anges som dB(A). Vid ljudmätning så ska filtertypen anges för att mätningen ska vara meningsfull.

Senast granskad: 2013-04-09 Informationsansvarig:
Boverket