Koll på pengarna

I Konsumentverket broschyr får du tips på hur du kan planera din ekonomi och göra en egen budget. Det finns beräknade kostnader för till exempel mat, kläder, mobiltelefon och hygien.

Beräkningarna är exempel på vad det kan kosta att leva med en standard som varken innebär lyx eller lägsta levnadsstandard. Du kan bland annat använda beloppen för att jämföra dina egna kostnader eller om du vill förändra din ekonomi och göra en budget.

Du kan läsa Koll på pengarna på Konsumentverkets webbplats. Du kan också beställa broschyren gratis från Konsumentverkets publikationshop.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket