Störande granne i bostadsrättsföreningen

Prata först med grannen som du upplever som störande. Hjälper inte det kan du ta kontakt med föreningens styrelse.

Informera på ett lugnt, behärskat och vänligt sätt om att du blir störd och försök att komma fram till en gemensam lösning. Hjälper inte detta, eller om det finns orsaker som gör att du inte vill eller kan prata med din granne, så skriv upp de störningar du upplever med datum och tid. Ta även kontakt med dina andra grannar runt som kanske också blir störda och kontakta sedan bostadsrättsföreningens styrelse.

Innan en störande granne kan tvingas flytta ska värden ge en varning. Blir det ingen förbättring efter tillsägelse kan personen bli uppsagd. Om det är en väldigt allvarlig störning som hot eller förstörelse av lägenhet kan bostadsgästen bli uppsagd utan att få en varning. Många bostadsrättsföreningar har en störningsjour som du kan ringa och be om hjälp vid störningsärenden.

Senast granskad: 2016-03-04 Informationsansvarig:
Konsumentverket