Aktuellt

Här kan du läsa alla artiklar som publicerats under aktuellt.

 • Nu är det dags att mäta radon

  2018-09-28

  En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsongen som börjar den 1 oktober och pågår till den 30 april. Är du småhusägare och har för höga halter av radon i ditt hus kan du få bidrag till kostnaden för saneringsåtgärderna.

 • Nu slocknar halogenlampan

  2018-09-19

  Den 1 september började halogenlampan att fasas ut. Detta är det sista steget i utfasningen av energislösande belysning som pågått inom EU sedan 2009.

 • Ny webbportal om solenergi

  2018-09-03

  En guide för dig som funderar på att skaffa solceller.

 • Stillastående priser på sommarens bostadsmarknad

  2018-08-15

  Den senaste månaden har priserna på villor och bostadsrätter varit oförändrade.

 • Nu finns återigen radonbidrag att söka

  2018-07-10

  Regeringen har avsatt pengar 2018-2021 för radonbidraget som kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidraget går nu att söka hos Boverket.

 • Enklare att söka stöd för solceller

  2018-06-27

  Den långa väntetiden på beslut om stödet ska förkortas med effektivare hantering av ansökningarna.

 • Byggandet minskar – men fler bostäder behövs

  2018-06-19

  Byggandet av bostäder i Sverige minskar på flera håll, visar nya prognoser från Boverket.

 • Snart kommer besked om fastighetstaxering

  2018-05-22

  Omkring den 15 juni skickas de första besluten om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare.

 • Fler bostäder behöver byggas

  2018-05-09

  Boverket kan nu presentera svaren från årets bostadsmarknadsenkät som gått ut till kommunerna i landet. Enkäten ger en tydlig bild av att fler bostäder behövs, främst för studenter och äldre.

 • Färre bostadsaffärer under mars

  2018-04-25

  Under mars genomfördes ovanligt få bostadsaffärer. Priserna var vikande för bostadsrätter men något uppåt för villor.