Aktuellt

Här kan du läsa alla artiklar som publicerats under aktuellt.

 • Testa din brandvarnare

  2018-11-30

  En undersökning som MSB har genomfört visar att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Det bästa skyddet mot brand hemma är en fungerande brandvarnare.

 • Tips till dig som ska anlita bygghantverkare

  2018-10-24

  Ska du anlita bygghantverkare? Då kan du få råd och tips med hjälp av Konsumentverkets broschyr.

 • Nu är det dags att mäta radon

  2018-09-28

  En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsongen som börjar den 1 oktober och pågår till den 30 april. Är du småhusägare och har för höga halter av radon i ditt hus kan du få bidrag till kostnaden för saneringsåtgärderna.

 • Nu slocknar halogenlampan

  2018-09-19

  Den 1 september började halogenlampan att fasas ut. Detta är det sista steget i utfasningen av energislösande belysning som pågått inom EU sedan 2009.

 • Ny webbportal om solenergi

  2018-09-03

  En guide för dig som funderar på att skaffa solceller.

 • Stillastående priser på sommarens bostadsmarknad

  2018-08-15

  Den senaste månaden har priserna på villor och bostadsrätter varit oförändrade.

 • Nu finns återigen radonbidrag att söka

  2018-07-10

  Regeringen har avsatt pengar 2018-2021 för radonbidraget som kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidraget går nu att söka hos Boverket.

 • Enklare att söka stöd för solceller

  2018-06-27

  Den långa väntetiden på beslut om stödet ska förkortas med effektivare hantering av ansökningarna.

 • Byggandet minskar – men fler bostäder behövs

  2018-06-19

  Byggandet av bostäder i Sverige minskar på flera håll, visar nya prognoser från Boverket.

 • Snart kommer besked om fastighetstaxering

  2018-05-22

  Omkring den 15 juni skickas de första besluten om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare.