Antalet hyresrätter i allmännyttan ökar

Antalet hyresrätter i allmännyttan ökar och i storstadsområdena mår allmännyttan generellt ganska bra ekonomiskt medan det i andra delar av landet är mer blandat. Det här konstaterar Boverket i en rapport.

94 bolag och 11 stiftelser inom allmännyttan innefattas i undersökningen som bygger på årsredovisningar från år 2014.

I rapporten skriver Boverket att det år 2014 fanns 736 000 hyresrätter i allmännyttans bestånd och det är drygt 2 000 fler, sett till riket i stort, än året innan. Ökningen beror både på förvärv av bostäder och ökat byggande.

När det gäller hur de allmännyttiga bostadsföretagen hanterar sitt bostadsbestånd så kan det vara så att vi sedan 2014 befinner oss i ett nytt läge, skriver Boverket.

Ladda hem rapporten på Boverkets webbplats!

Senast granskad: 2016-03-03 Informationsansvarig:
Boverket