Bostadsanpassning blir långsamt bättre

Boverket rapporterar om en uppföljande undersökning av 33 kommuners handläggning av bostadsanpassningsbidraget. Det har blivit bättre men det finns fortfarande brister.

Kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidraget (BAB) blir långsamt bättre. Det gäller bland annat vissa förbättringar i kommunernas hantering av bidraget över tid beträffande beslutstidpunkt och handläggningstider. Men ytterligare arbete återstår hos kommunerna för att uppnå en korrekt formell hantering av bidraget.

Läs mer om bostadsanpassning på Boverkets webbplats.

Senast granskad: 2016-09-22 Informationsansvarig:
Boverket