Ny lag om flyktingmottagande

Den nya lagen träder i kraft den 1 mars 2016. Regeringen har också beslutat flera förordningar som närmare reglerar hur den nya ordningen med anvisningar till kommuner är avsedd att fungera. Förordningarna träder i kraft samma dag som den nya lagen.

Den nya anvisningslagen innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända för bosättning genom anvisning till en kommun. Förordningarna innehåller närmare bestämmelser om hur den nya ordningen med anvisningar till kommuner ska fungera, bland annat om anvisande myndighet, länstal och kommuntal, beslut om anvisning, när mottagandet i kommunen senast ska ske, vilka som ska omfattas av anvisningar och anmälan av tillgängliga bostäder.

Läs regeringens pressmeddelande.

Läs hur Länsstyrelsen i Södermanland hanterar frågan.

Senast granskad: 2016-02-23 Informationsansvarig:
Boverket
redaktionen@omboende.se