10 år sedan den första energideklarationen - dags att deklarera om - omBoende.se

10 år sedan den första energideklarationen - dags att deklarera om

Nu är det dags att deklarera igen för de byggnader som gjorde en energideklaration 2007-2008. Därför bör du eller ditt företag redan nu ta kontakt med en energiexpert.

Energideklarationen gäller i 10 år

Enligt lag får en energideklaration användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna, efter tio år är den ogiltig. Det är därför dags för många byggnader att deklareras om. Om du eller ditt företag behöver deklarera om era byggnader är det därför bra att redan nu ta kontakt med en certifierad energiexpert.

Läs mer på Boverkets webbplats om hur du ska gå till väga: http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/10-ar-sedan-den-forsta-energideklarationen/

Senast granskad: 2017-11-24 Informationsansvarig:
Boverket
Redaktör