60 000 påbörjade lägenheter - var byggs det?

På SCB:s statistiknyheter kan du se hur byggandet av lägenheter ser ut där du bor.

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 63 100 nya lägenheter under 2016. Det är 34 procent fler lägenheter jämfört med 2015 då 47 209 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 50 150 lägenheter under året vilket är 38 procent fler än under 2015. Även småhusbyggandet ökar mot förra året, 12 950 lägenheter i småhus påbörjades vilket är 20 procent fler än under 2015.

Till detta kommer även ett tillskott på 3 750 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 3 291 lägenheter under 2015.

Se hur det ser ut med byggandet där du bor på SCB:s statistiksida!

Senast granskad: 2017-02-16 Informationsansvarig:
Boverket