Allt färre vräks

Allt färre hyresgäster får lämna sin bostad på grund av obetalda hyror. Förra året minskade både antalet ansökta och genomförda vräkningar. Antalet barn som berördes av vräkning minskade samtidigt kraftigt. Det visar ny statistik från Kronofogden.

Antalet ansökningar om vräkning gick förra året ned från 6 684 till 6 376, vilket motsvarar en minskning med knappt fem procent. Antalet genomförda vräkningar minskade från 2 224 till 2 117.

I femton län minskade antalet ansökningar, i ett län var antalet oförändrat och i fem län ökade ansökningarna. Ungefär var tredje ansökan leder i slutändan till en vräkning. I Kronoberg ledde endast drygt var tionde ansökan till vräkning. I Värmland och Stockholm ledde däremot nästan varannan ansökan till vräkning.

- Det absolut bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in. Därför är det vräkningsförebyggande arbetet fortsatt mycket viktigt. Vi jobbar för att det ska finnas en lokal samverkan mellan till exempel hyresvärdar och kommunen i ett tidigt skede. Och vi kan stötta dem med vår kunskap, säger Lars Bodin, kommunikatör på Kronofogden.

Läs hela pressmeddelandet på Kronofogdens webbplats!

Senast granskad: 2017-03-01 Informationsansvarig:
Boverket