Arbetsgrupp ska utveckla hyressättning

SABO tillsätter en arbetsgrupp med vdar från allmännyttiga bostadsföretag i olika delar av landet. Deras uppdrag är att utifrån ett allmännyttigt perspektiv ge förslag på hur hyressättningen kan utvecklas och de kollektiva förhandlingarna förbättras.

Sedan tidigare samarbetar SABO och Hyresgästföreningen med att förbättra hyressättningssystemet. Den partssammansatta Hyresmarknadskommittén har antagit ett 25-punktsprogram för detta.

– Det är ett lika viktigt som ansvarsfullt uppdrag vi fått för att få möjlighet att ställa tydliga och pragmatiska förslag för att vi ska få hyresförhandlingar som leder till en livskraftig och vital hyresmarknad, säger Pelle Björklund, sammankallande i arbetsgruppen och vd för Svenska Bostäder i Stockholm.

Läs mer på SABO:s webbplats.

Senast granskad: 2017-01-24 Informationsansvarig:
Boverket