Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Bostadsbyggandet fortsätter att öka 2017 och 2018, enligt Boverkets prognos. Trots ett ökat byggande bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer att vara underskott på bostäder på tre års sikt.

Samtidigt anger några större kommuner att man nu har balans på bostadsmarknaden. Detta visar Boverkets överblick över bostadsmarknadsläget.

Med underlag från landets samtliga kommuner kan Boverket visa en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2017 och 2018, som presenteras i Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer för bostadsbyggande.

Läs hela nyheten på Boverkets webbplats!

Senast granskad: 2017-05-09 Informationsansvarig:
Boverket