Boverket har beviljat 272 miljoner kronor i stöd till förbättring av utemiljöer

Boverket beviljar en andra omgång av stöd till bättre utemiljöer. Det är 272 miljoner kronor som betalas ut för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden i landet.

Tidigare har Boverket betalat ut 145 miljoner kronor för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Den första stödomgången söktes av fastighetsägare, tomrättshavare eller de som har fått fastighetsägares eller tomträttshavares tillåtelse att utföra förbättrande åtgärder. Det rörde sig bland annat mycket om åtgärder för att öka tryggheten i utemiljön genom att byta ut vegetation eller förbättra belysningen.

Den andra stödomgången på 272 miljoner kronor som nu har betalats ut har sökts av allt ifrån större fastighetsbolag till ideella föreningar. Stödet kommer bland annat att användas för att rusta upp park- och naturområden för att locka boende och utomstående till lek och rörelse. Sammanlagt under 2017 har Boverket beviljat 180 ansökningar, totalt cirka 417 miljoner kronor.

Läs mer om stödet till bättre utemiljöer på Boverkets webbplats

Senast granskad: 2018-01-03 Informationsansvarig:
Boverket
Malin Andersson