Boverket har kontrollerat duschväggar

Boverket har gjort kontroller på duschväggar i härdat glas. Anledningen är att Boverket fått in anmälningar om duschväggar där glaset har gått sönder. Kontrollen visade att tillverkarna följer lagstiftningen bra och att man som konsument inte behöver oroa sig om man har en duschvägg i härdat glas.

Boverket har kontrollerat cirka 32 produkter från lika många tillverkare. Syftet med kontrollen var att se till att tillverkarna följer gällande lagstiftning. Det gjorde de allra flesta tillverkarna. Några mindre avvikelser hittades men åtgärdades av de berörda företagen. De avvikelser man hittade var så små att de inte bedöms utgöra en risk för människors hälsa eller säkerhet. Det rör sig också om några enstaka fall av duschväggar i härdat glas som har gått sönder.

De duschväggar som har kontrollerats av Boverket är tillverkade i termiskt härdat glas. Det innebär att glaset hettas upp till 600 grader och hastigt kyls ner, och på så vis blir mer tåligt mot stötar. När härdat glas går sönder spricker det i relativt små runda bitar och det kan låta som att det exploderar. Att glaset går sönder kan bero på flera orsaker såsom att glaset fått slag eller stötar, eller att det finns mindre sprickor som knappt är synliga för ögat. De runda bitarna som blir om glaset går sönder ska dock vara små och risken för allvarliga skador på människor bedöms som liten.

Är du ändå orolig kan du som konsument vara lite vaksam på sprickor i glaset och i så fall byta ut det. Köper du en duschvägg i härdat glas i Sverige eller inom EU ska duschväggen följas av en prestandadeklaration och var CE-märkt.

Du kan läsa mer om Boverkets marknadskontroll av duschväggar i härdat glas här

Senast granskad: 2017-06-28 Informationsansvarig:
Boverket