Byggande av flerbostadshus på högsta nivån sedan miljonprogrammet

Boverket bedömer att byggandet ökar även under 2017, men i en betydligt lägre takt.

Boverkets prognos är att det påbörjas 64 000 bostäder i år och 67 000 bostäder nästa år. Enligt SCB påbörjades preliminärt över 36 000 bostäder under första halvåret. Uppgiften är dock osäker, och utfallet kan ha varit lägre.

Bostadsmarknadsenkäten vars uppgifter ligger till grund för Boverkets prognoser och indikatorer är en nationell undersökning som riktar sig till landets 290 kommuner. Resultaten från enkäten ger en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige. Svaren i enkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och speglar därmed bostadsmarknaden i hela landet.

Boverket presenterar sammanställningar på nationell nivå, länkar till regionala analyser och öppna data på kommunnivå.

Läs mer om Boverkets indikatorer och Bostadsmarknadsenkäten!

Senast granskad: 2017-01-17 Informationsansvarig:
Boverket