Får jag bygga?

När behöver du söka bygglov och när behöver du inte göra det? Och när måste du göra en anmälan?

I Boverkets broschyr "Får jag bygga?" får du information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. Här får du veta vilka åtgärder som kräver bygglov och när du måste göra en anmälan. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

Ladda hem broschyren på Boverkets webbplats.

 

 

Senast granskad: 2017-10-12