Förändringar på gång för bygglov

Nu är det en hel del förändringar på gång när det gäller bygglov:

Den 1 juli kommer ändringar som gör att det blir tydligare när det krävs bygglov för uppställning av husvagnar, husbilar eller båtar.

Boverket ska lämna förslag på undantag från bygglov för montering av solcellspaneler, solfångare på byggnader och altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus. Förslagen lämnas till regeringen i höst.

Läs mer på Boverkets webbplats!

Senast granskad: 2017-04-07 Informationsansvarig:
Boverket