Förslag på åtgärder för att öka uthyrning

Ovilja och osäkerhet är de främsta hindren för uthyrning av privatbostäder. Det visar Statskontorets analys av hur privatbostadsuthyrningen fungerar. I analysen lämnas också en rad förslag på åtgärder som regeringen kan vidta för att öka uthyrningen.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat hur uthyrningen av privatbostäder kan öka. I undersökningen deltog 4 000 medborgare och 74 procent av de som har ett extra sovrum svarade att de inte kan tänka sig att hyra ut en del av sin bostad. Och den främsta anledningen till det är att de vill inte ha ytterligare personer i bostaden.

Undersökningen visar också att uthyrning sker främst till närstående och att nästan alla som hyrt ut sin bostad eller del av den har positiva erfarenheter av detta.

För att få människor att vilja hyra ut i ökad utsträckning krävs därför dels en förändring av inställningen till att hyra ut den egna bostaden, dels tydligare och mer lättillgänglig information om vad som gäller vid uthyrning. Statskontoret föreslår bland annat att regeringen ger Boverket i uppdrag att initiera en informationskampanj samt att det tas fram en förbättrad statlig webbplats med information om uthyrning av bostäder.

Läs mer om förslaget på Statskontorets webbplats!

Senast granskad: 2017-07-05 Informationsansvarig:
Boverket