Ny elsäkerhetslag

Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner. 

Det finns att antal branscher vars verksamhet kan påverkas av de nya reglerna. Skälet är att det blir lättare att kontrollera att ett visst elinstallationsarbete är utfört av ett företag som får utföra elinstallationer.

Vid överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter med mera kan det vara aktuellt att kontrollera att elinstallationsarbeten är utförda av ett elinstallationsföretag som uppfyller vissa grundläggande krav. Alla elinstallationsföretag som utför arbeten på andras anläggningar ska finnas i Elsäkerhetsverkets företagsregister. En enkel sökning på organisationsnummer eller företagets namn visar om företaget är registrerat för de arbeten som utförts.

Alla får genom reformen ökade möjligheter att kontrollera att den som utfört elinstallationerna uppfyller vissa grundläggande krav!

Om försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar eller likande ställer krav på anläggningsinnehavarna att de bara får anlita företag som har rätt att utföra elinstallationsarbete är det lätt att både före och efter arbetet utförts kontrollera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats!

Senast granskad: 2017-03-10 Informationsansvarig:
Boverket