Nya regler om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar

Nu har Boverket tagit fram nya regler om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar. De nya reglerna ska underlätta förståelsen av ekonomiska planer och ge intygsgivarna bättre verktyg vid granskningen av planer och kalkyler så att osunda bostadsprojekt förhindras.

Varje bostadsrättsförening ska ta fram en ekonomisk plan innan bostadslägenheterna får upplåtas med bostadsrätt för första gången. En ekonomisk plan är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet, till exempel föreningens intäkter och kostnader. Intygsgivarna kontrollerar uppgifterna i planen och att projektet är ekonomiskt hållbart på sikt.

Syftet med de nya reglerna är att de ekonomiska planerna och kostnadskalkylerna ska blir mer begripliga och förståeliga genom transparens och tydlighet. Reglerna gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar i vissa delar.

De nya reglerna gäller från den 1 oktober 2017.

Senast granskad: 2017-08-29