Priset på bostadsrätter stiger

Svensk Mäklarstatistik samlar dygnet runt in försäljningsdata från mäklarkontoren runt om i landet.  Deras senaste rapportering om bostadsaffärer visar på en ökning av bland annat bostadsrättspriserna i landet.  

I slutet på varje månad har Svensk Mäklarstatistik fått in över 90% av alla kontrakterade bostadsaffärer som genomförts av mäklare under månaden. Därefter tar SCB – Statistiska Centralbyrån hand om materialet och skapar den statistik som sedan publiceras i mitten av månaden efter det att kontrakten skrevs.

Den senaste månaden steg bostadsrättspriserna i landet med en procent och villorna med två procent. Den senaste tremånadersperioden ökade bostadsrätter med tre procent och villor med fyra procent. Helårstakten är oförändrad mot föregående månad med åtta procents ökning på bostadsrätter och tio procents ökning på villor, visar den senaste månadens mätningar från Svensk Mäklarstatistik. 

Läs hela pressmeddelandet på Svensk Mäklarstatistiks webbplats. 

Senast granskad: 2017-04-18 Informationsansvarig:
Boverket