Risk för takras

Att snön ligger vit på taken vintertid är i sig inte något problem. Det är den smältande snön som orsakar ras och istappar. Snösmältning beror på temperaturskiftningar, värmande sol och värmeläckage från fastigheten. Den smältande snön samlas vid stuprännor och i fickor på taket där den fryser till is.

Vid stuprännor formas ofta istappar vilka är lätta att se från gatan eller andra fastigheter. I fickorna på taket bildas istället isblock, ibland helt dolda av snön. När istappar eller block blivit tillräckligt tunga släpper de från sitt fäste.

Istappar faller oftast rakt ner tätt intill fasaden medan isblock och snö oftast hamnar en bit ut från fastigheten. Se till att ha uppsikt både när du går nära en husvägg och en bit ut från fastigheten.

Det är fastighetsägaren som ska underhålla byggnaden och vid behov utföra takskottning för att förhindra olyckor.

Här på omboende.se kan du läsa om säkerhet på tak.

Du kan också läsa mer om takras på Din säkerhets webbplats.

Senast granskad: 2017-02-10 Informationsansvarig:
Boverket