Boverket har sammanställt information om bränder i fasader

Med anledning av den våldsamma brand som inträffade i ett höghus i London den 14 juni 2017, har Boverket faställt vilka regler som gäller för fasader i Sverige.

Boverket har fått en del frågor om vilka regler som gäller i Sverige, och om samma sak kan hända här. Därför har myndigheten gjort en sammanställning av informationen.

Byte av fasad i flervåningshus är bygglovspliktigt eller anmälningspliktigt till kommunens byggnadsnämnd. Att gällande regelverk följs vilar dock alltid på byggherren, det vill säga den som utför byggnadsarbetet.

Vid brand får fasader enligt Boverkets byggregler, BBR, endast utveckla en begränsad mängd rök och värme.

Reglerna innebär i praktiken att fasader ska utföras i obrännbart material eller provas med ett storskaligt brandprov. Detta innebär att sannolikheten för att en brand liknande den i London skulle inträffa i Sverige är ganska liten. Känner du ändå oro kan du ta kontakt med din fastighetsägare och fråga vad det är för material i byggnaden, och vilken dokumentation som finns på att det uppfyller de regler och krav som gäller.

Läs mer om vilka regler som gäller för fasader på Boverkets webbplats

Senast granskad: 2017-06-29 Informationsansvarig:
Boverket