Skydda dig mot oväder

Storm och oväder kan leda till allvarliga störningar i samhället och orsaka olyckor och dödsfall. På Boverkets webbplats kan du läsa om hur du skyddar din fastighet. 

Stormvindar kan få träd att blåsa omkull, takpannor och i värsta fall tak och skalmursväggar och väggskivor att blåsa ner.

På Boverkets webbplats kan du läsa om hur du skyddar din fastighet.

På webbplatserna Din säkerhet och Krisinformation.se kan du läsa om hur du skyddar dig mot översvämningar.

På SMHI:s webbplats hittar du varningar för dåligt väder.

På Krisinformation.se hittar du svar på frågor om stormar och oväder.

Senast granskad: 2017-01-04 Informationsansvarig:
Boverket