Ändrade regler vid installationer av kaminer och pannor

Från den 1 juli 2018 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved, syftet är att minska utsläppen. Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar.

De som redan har till exempel en vedspis i byggnaden berörs inte av ändringarna. Det är först den dagen de ska byta ut, installera eller renovera som reglerna blir aktuella.

På Boverkets webbplats finns information om vad som gäller vid byte, renovering eller installation av till exempel vedspis och kamin. Boverket har även förtydligat hur reglerna ska användas i praktiken för kommunerna som är de som ska hantera de enskilda fallen. Vi rekommenderar alla som är osäkra att kontakta sin kommun.

Boverket vill belysa att reglerna framför allt gäller när nya byggnader ska uppföras. I dessa fall är det viktigt att utsläppen minimeras redan från början eftersom dessa rumsvärmare och pannor kommer att användas en lång tid framöver. Men det innebär inte att det är förbjudet att återanvända äldre vedspisar, så länge som kraven uppfylls.

Vid ändringar i befintliga byggnader är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven, särskilt i äldre, kulturhistoriska byggnader.

Läs mer om de ändrade reglerna på Boverkets webbplats

Senast granskad: 2018-02-23