Bostadspriserna sjönk under januari

Den senaste månaden har priserna på både bostadsrätter och villor i riket sjunkit med en procent. Årstakten för bostadsrätter har sjunkit 4 procent och villor fortsätter också nedåt, men där är årstakten fortfarande positiv. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Det finns stora regionala skillnader. Knappt hälften av landets 21 län har en positiv årsutveckling och hälften av alla mätbara kommuner har en positiv årsutveckling när det gäller bostadsrätter.

Även på villamarknaden finns det regionala skillnader, där dock de allra flesta av landets 21 län har en positiv årsutveckling. Och prisnivåerna mellan kommunerna är mycket stora.

– Nedgångsperioder innebär på flera sätt en avvaktande marknad. Trots det noterar vi ökat antal affärer i januari i år jämfört med förra året. Detta gäller i alla storstadsområden och för både villor och bostadsrätter. Så trots den breda rapporteringen om prisnedgångarna har säljare och köpare börjat mötas i en större omfattning än tidigare, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Lär mer om prisutvecklingen på Svensk mäklarstatistiks webbplats

Senast granskad: 2018-02-14